• Mevzuat

Gümrük işlemlerinin tamamı uluslar arası veya ulusal kurallar çerçevesinde teknolojik alt yapı ile sürdürülmektedir. Kılıç Gümrük Müşavirliği, ithalat, ihracat, kambiyo, teşvik ve dış ticaretle ilgili mevzuatı bilmekte, gelişen dünya ticaretine ve düzenine karşı gelişmeleri takip etmekte, mevzuat değişikliklerini müşterilerine online olarak bildirmektedir.

Kılıç Gümrük Müşavirliği yasal düzenlemelerin müşterisine en olumlu şekilde yansıması için gerek işlemlerin öncesinde gerekse sonrasında bütün önlemleri almakla sorumludur. .

 

• Mali Sorumluluklar

Kılıç Gümrük Müşavirliği hizmetlerini tamamen vekil sıfatı ile sürdürdüğü için işlemler sırasındaki acente masrafları, vergiler, ardiyeler vs. masraflar avans niteliğinde yazılı olarak talep edilecektir.

Kılıç Gümrük Müşavirliği her işlem için ayrı bir hesap tutmakta, bu işlemlerin tamamlanması ile bu hesapları kapatarak cari hesaplara intikal ettirmekte ve her işlemin masrafını müşterisinin birebir takip edebilecek şekilde bir sistem uygulamaktadır.

 

• Dijital Arşivleme 

Kılıç Gümrük Müşavirliği vermiş olduğu hizmetlerle ilgili olarak dosya bazında fatura, çeki listesi, gümrük beyannameleri, kıymet bildirim, serbest bölge işlem formları, vezne alındıları, harcama makbuzları, yapılan yazışmalar vs. gibi belgeleri dijital arşivleyerek Müşterilerimiz istedikleri takdirde kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifre ile sisteme giriş yaparak geçmiş dönemlere ait belgelerine en kısa zamanda ulaşması sağlanmaktadır. Gümrük ve muhasebe kayıtlarından çeşitli raporlar almalarını sağlamaktadır.

 

• Gizlilik

Kılıç Gümrük Müşavirliği bugün ki ticari rekabet koşulları içerisinde Müşterileri ile paylaştığı bilgi ve belgenin değerini bilmekte bu bilgi ve belgelerin gizliliğine özen göstererek hareket etmektedir.